Servicii - MCS - Marine Control Services

Noi oferim servicii complete de inspecție si consultanță, susținute cu Certificate, Rapoarte si alte documente relevante.

Inspecţii pre-expediere

Marine Control Services desfăşoară inspecţii prealabile expedierii a bunurilor in numele clienţilor nationali și  internaţionali. Scopul acestora este în principal de a controla ca mărfurile să fie conforme cu specificaţiile contractuale, să fie ambalate în funcţie de metoda cerută şi marcate cu marcajele necesare pentru export. Aceasta de asemenea asigură corectitudinea calităţii şi cantităţii şi se desfăşoară de obicei înainte de expediere şi în ţara exportatoare.

După finalizarea inspecției oferim remarci descriptive legate de orice daune vizibile ale bunurilor, defecte fizice, anomalii structurale care pot fi considerate de către terţe părţi ca deficiente care au loc după expediere.

Inspectorii noştri sunt suficient de competenţi pentru a avea o responsabilitate extinsa, dacă este necesar, pentru a permite intervenţia lor cu referire la problemele de stivuire, precum şi orice alte subiecte care dau naştere disputelor și pot apărea în timpul încărcării.

Inspecţia prealabila expedierii arată dacă marfa este deja deteriorată înainte de încărcare şi expediere. Inspecţiile prealabile expedierii si incarcarii sunt incluse în controlul conditiei aparente a mărfii.

Inspecţii încărcare şi descărcare marfa

Întrucât tipul şi compoziţia încărcăturii sunt mai mult sau mai puţin unice pentru fiecare contract, planificarea şi coordonarea operaţională necesită atenţie sporită pentru a asigura o execuţie adecvată a muncii.

Scopul principal al supervizării acțiunii de incărcare/descărcare este de a ne asigura ca marfa este manevrată, depozitată sau stocată sigur şi corect în timpul operaţiunilor. Misiunea noastră este de a detecta şi măsura orice daună posibilă sau incident al încărcăturii ajutănd la evitarea oricărei întârzieri sau probleme aparute in timpul operaţiuni.

Inspectăm calitatea încărcăturii, inclusiv condiția magaziilor sau a tancurilor şi compatibilitatea generală pentru a încărca o anumită marfă. Inspecţia vizuală a curăţeniei magaziilor/tancurilor de marfă ale navei este importantă pentru a minimiza la maxim orice posibilă contaminare a mărfii, evitând astfel problemele viitoare de transport.

Verificăm atent fiecare stadiu al acestor procese, descriind complet în mod tehnic orice zonă de interes în raportul nostru, susţinut întotdeauna de numeroase imagini ilustrative:

 • Condiția marfii;
 • Prelevarea de probe;
 • Raport zilnic;
 • Verificarea documentelor de încărcare;
 • Asistență echipajului navei și / sau a firmei de stivatori;
 • Supravegherea şi descrierea manipulării în timpul operaţiunilor;
 • Descrierea accesoriilor şi echipamentelor utilizate;
 • Curăţenia şi pregatirea navei, supervizarea şi descrierea magaziilor şi a capacelor de magazie;
 • Supravegherea ambalajelor si marcajelor;
 • Condiţiile meteo din timpul operaţiunilor;
 • Rapoarte cu timpii de lucru;
 • Detaliile navei, inspecţie, descriere şi detalii de acostare;
 • Rapoarte finale cu dosar tipărit;
 • Listă de observaţii;
 • Certificate de amarare, Rapoarte de expeditie, etc. …

Inspecţii de depozitare, legare şi asigurare

Marine Control Services oferă inspecţie şi certificare la stivuirea şi amararea mărfii, inclusiv mărfurilor de mari dimensiuni si gabarit depășit în/pe nave, containere, camioane şi vagoane de cale ferată cu participarea directă a firmelor de stivatori și care furnizează servicii de încărcare – descărcare – amaraj. Calculele de amaraj sunt desfăşurate folosind un software certificat de calcul amaraj.

 • Pregătirea planului de încărcare şi schema de amaraj;
 • Depozitarea / legarea şi asigurarea încărcăturilor în/pe unităţile de transport maritime si terestre;
 • Supervizarea operaţiunilor de manevrare a marfurilor;
 • Inspecţii de stivuire şi amaraj;
 • Asigura asistenţă agenţilor navei/marfurilor in porturile de incărcare/descărcare în conformitate cu instrucţiunile clientului;
 • Emiterea unui raport adecvat de inspecţie şi/sau a certificatului de amaraj în conformitate cu „Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing” adaptat de „International Maritime Organization”.

Inspecții deteriorare încărcătură

De cele mai multe ori, incidentele maritime implică un anumit tip de marfă. În unele cazuri, încărcătura însăşi poate să fi fost cauza incidentului.

Fiecare încărcătură are proprietăţile sale şi reacţionează diferit în contact cu apa, umezeala, expunerea la temperatură, razele soarelui sau gazele emise de alte încărcături de la bordul vasului. Pentru unele încărcături cum ar fi containere şi marfurile generale, efectul mişcărilor navei asupra încărcăturii este relevant. Unele încărcături necesită ventilaţie, alte încărcături nu trebuie ventilate. Acest tip de informaţii, care sunt necesare pentru a face evaluările adecvate, nu sunt predate la şcoală sau la universitate, ci pot fi obţinute numai din experienţa dobândită în timpul practicii zilnice.

Noi stabilim măsura daunelor şi oferim o estimare a costului reparaţiilor. Inspectorii noştri lucrează în relaţie cu asiguratul, locul de reparaţii şi toate părţile implicate. Investigaţiile daunelor sau pierderii încărcăturii in numele Cluburilor P&I, comisionari, transportatori, destinatari sunt efectuate pentru a determina cauza posibilă şi/sau măsura oricărei daune care a putea să fi survenit în timpul transportului şi pentru a asista în atenuarea pagubelor ulterioare.